Kontakt

Hlavná ulica 63/16
951 82 Malé Vozokany

Máte otázky, či pripomienky?

Prosím, neváhajte nás kontaktovať.


S radosťou vám odpovieme na všetky otázky a prijmeme vaše podnetné pripomienky a inšpiratívne návrhy. Pokojne nám napíšte e-mail na info@pylama.sk, alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, či telefonicky na čísle +421 903 763 111.

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Darázs

Telefón: +421 903 763 111
E-mail: info@pylama.sk

Prevádzkovateľ

Jaroslav Fodor - zivnost.rar.

sídl. Lúky 1230/86
952 01 Vráble
Slovenská republika

Fakturačné údaje

Jaroslav Fodor - zivnost.rar.

IČO: 54 478 219

Živnostenský register Okresného súdu Nitra, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 430-62651

Bankové spojenie

SK58 8360 5207 0042 0775 5919

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava

Slovenská republika

SWIFT: BREXSKBX
Kód banky: 8360